Česká verze webu

Podmínky

PŘED POUŽITÍM, REGISTRACÍ NEBO ODESLÁNÍM OBSAHU DO SLUŽEB (DEFINOVANÉ NÍŽE) Z WEBOVÉ STRÁNKY SEATEMPERATURE.NET SI PROSÍM POZORNĚ PŘEČTĚTE TYTO PODMÍNKY POUŽITÍ. NEBO JE TO SATELITY. POUŽITÍM NEBO ODESLÁNÍM OBSAHU DO SLUŽEB NEBO JINAK UVEDENÍM, ŽE PŘIJETÍ TĚCHTO PODMÍNEK POUŽÍVÁNÍ, SOUHLASÍTE S TĚMI PODMÍNKAMI POUŽITÍ. POKUD NECHCETE SOUHLASIT S TĚMITO PODMÍNKAMI POUŽÍVÁNÍ, NEMUSÍTE POUŽÍVAT NEBO ODESÍLAT OBSAH SLUŽEB.

1. Obecné.

Tato smlouva je uzavřena mezi webem SEATEMPERATURE.NET a vámi. Mezi služby, na které se vztahují tyto podmínky použití („služby“), patří web seatemperature.net (dále jen „web“), mobilní webové stránky a další internetové nebo bezdrátové prostředky, kterými vám poskytujeme obsah nebo od něj přijímáme obsah.

Služby vlastní a provozuje tým webových stránek, ale mohou zahrnovat prvky licencované nebo poskytované třetími stranami.

Máme právo kdykoli změnit nebo ukončit kteroukoli ze služeb nebo jakýkoli aspekt či funkci služeb, včetně, ale bez omezení, obsahu, hodin dostupnosti a vybavení potřebného pro přístup nebo používání Služeb.

Máme právo ukončit a/nebo pozastavit vám přístup k Službě nebo jakékoli její části, z jakéhokoli důvodu nebo bez důvodu, bez předchozího upozornění (kromě případů, kdy to vyžaduje zákon nebo jak je uvedeno v těchto podmínkách používání).

2. Zásady ochrany osobních údajů.

Používáním kterékoli ze služeb souhlasíte s podmínkami našich zásad ochrany osobních údajů (jsou uvedeny níže) a se shromažďováním, používáním a sdílením informací, včetně, ale bez omezení, zde popsaných osobních údajů.

3. Zařízení.

Odpovídáte za získání a údržbu všech zařízení, kabelových nebo bezdrátových komunikačních prostředků, telefonu, počítačový software, počítačový hardware a další vybavení potřebné pro přístup ke Službám a jejich používání a veškeré související poplatky.

4. Omezení použití.

Služby budete používat pouze pro zákonné účely.

Služby obsahují materiál chráněný autorskými právy, ochranné známky a další vlastnické informace, mimo jiné včetně animace, textu, softwaru, obrázků, videa, grafiky, hudba a zvuk. I když můžete přistupovat, prohlížet, používat a zobrazovat Služby pro své osobní použití, nesmíte upravovat, reprodukovat, publikovat, přenášet, veřejně zobrazovat, veřejně vystupovat, podílet se na převodu nebo prodeji, vytvářet odvozená díla, nebo jakýmkoli způsobem zneužít jakýkoli obsah, zcela nebo zčásti.

5. Zřeknutí se záruky; Omezení odpovědnosti.

VÝSLOVNĚ SOUHLASÍTE, ŽE POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB JE NA VAŠE JEDINÉ RIZIKO. NIKDY NEBO NAŠE SPOLEČNOST NEZARUČUJEME, ŽE SLUŽBY BUDOU NEPŘERUŠENY NEBO CHYBA ZDARMA; NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNOU ZÁRUKU NA VÝSLEDKY, KTERÉ MOHOU BÝT ZÍSKÁNY Z POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB, NEBO Z INFORMACÍ OBSAŽENÝCH V TOMTO OBLASTI, NEBO NA PŘESNOST, KOMPLETNOST NEBO SPOLEHLIVOST JAKÝCHKOLI INFORMACÍ, SLUŽEB NEBO ZBOŽÍ POSKYTOVANÝCH VE SLUŽBĚ. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEJSOU ZAHRNUTÉ STRANY NEBO JINÁ OSOBA NEBO SUBJEKT ZAPOJENÉ DO VYTVÁŘENÍ, VÝROBY NEBO DISTRIBUCE SLUŽEB, ODPOVĚDNÉ ZA JAKÉKOLI ŠKODY, NÁROKY NEBO ZRANĚNÍ, VČETNĚ BEZ OMEZENÍ, PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NEPRÁVNÉ NEBO OSOBNÍ NEBO ZRANĚNÍ TĚLA „A TYM PŘEBÍRÁTE VŠECHNA RIZIKA ZA JAKÉKOLI ŠKODY, NÁROKY NEBO ZRANĚNÍ. SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“ A JAK JSOU K DISPOZICI NA ZÁKLADĚ BEZ ZÁRUK JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, ZÁRUK TITULU NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI NA ČÁST ZÁRUKY, KTERÉ JSOU PŘEDPOKLÁDÁNY A NEODPOVÍDAJÍ VYLOUČENÍ, OMEZENÍ ČI ÚPRAVY PODLE PŘÍSLUŠNÉHO PRÁVA. DODATEČNĚ NEJDE O ŽÁDNÉ ZÁRUKY NA VÝSLEDKY ZÍSKANÉ Z POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB. TOTO ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI SE VZTAHUJE NA JAKÉKOLI ŠKODY NEBO ZRANĚNÍ ZPŮSOBENÉ JAKÝKOLI PORUŠENÍ VÝKONU, CHYBY, OMISE, PŘESNOSTI, PŘERUŠENÍ, VYMAZÁNÍ, VADY, ZPOŽDĚNÍ V PROVOZU NEBO PŘENOSU, ZPŮSOBUJÍCÍ VIRUS, KOMUNIKACI VIRUS, KOMUNIKACE ZMĚNA NEBO POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB, KDYŽ ZA PORUŠENÍ SMLOUVY, TORTIUSOVÉ CHOVÁNÍ (VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, PŘÍSNÉ ODPOVĚDNOSTI), NEGLIGENCE NEBO Z JINÉ JINÉ PŘÍČINY ČINNOSTI, V NEJPLNĚJŠÍM MOŽNÉM PŘÍPADĚ. TOTO NEMÁ VLIV NA ŽÁDNÁ ZÁKONNÁ PRÁVA, KTERÁ NEMUSÍ BÝT ZŘEKNUTA. ZVLÁŠTNĚ BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE TWC NENÍ ODPOVĚDNÝ ZA DEFAMATORICKÉ, NEBEZPEČNÉ NEBO NELEGÁLNÍ CHOVÁNÍ DALŠÍCH UŽIVATELŮ NEBO TŘETÍCH STRAN, KTERÉ NEMÁ KONTROLU.

Zásady ochrany osobních údajů

Zavazujeme se, že nebudeme přenášet, prodávat ani žádným způsobem předávat vaše údaje třetím stranám. Google jako prodejce třetí strany používá soubory cookie k zobrazování reklam na našem webu. Jako uživatelé našeho webu se můžete odhlásit z používání souborů cookie DART v zásadách ochrany osobních údajů Google Ads a obsahové sítě na Stránka Google Privacy & Terms.

Kontakty

Máte-li jakékoli dotazy nebo požadavky, použijte tento formulář pro zpětnou vazbu .

Formulář zpětné vazby

Můžete položit otázku správci webu. Odpověď bude zaslána na vaši e-mailovou adresu.

Název:

E-mailem:

Vaše zpráva:

Zjistěte teplotu mořské vody ve více než 12 000 městech a letoviscích po celém světě. Hodnoty teploty povrchu vody jsou k dispozici v reálném čase. K dispozici je předpověď změn teploty vody na příštích několik dní, stejně jako historická data o teplotě povrchu moře jsou k dispozici pro všechny dny posledních let.

Používáme data z různých zdrojů, včetně Národních středisek pro informace o životním prostředí (NOAA), meteorologických služeb z různých zemí, dat přijatých od více než tisíce bójí z celého světa, satelitních systémů pro skenování povrchu oceánů a moří.

Všechny podporované jazyky:
Nejpřesnější a nejúplnější údaje o teplotě moří a oceánů na internetu
2024 - 2013 © cs.seatemperature.net

Pravidla a podmínky | Zásady ochrany osobních údajů | Kontakty

Abychom co nejlépe reprezentovali náš web, používáme soubory cookie. Dalším používáním našich webových stránek souhlasíte s používáním cookies.